INTELLIGENT AWTOMATIK
DISINFEKSIYA ROBOTY

Ultra gury atomlaşdyrylan dezinfeksiýa
atomlaşdyrylan damjalary dargatmak üçin ulanylýar
ýokary tizlikli howa akymy arkaly dezinfeksiýa meýdany.

Akylly atomizasiýa dezinfeksiýa roboty

Içerki giňişlikde we howada 360 ° bökdençsiz dezinfeksiýa, işleýän işgärleriň ýokaşmazlygy üçin gazanylyp bilner.Robot awtonom nawigasiýa we awtonom päsgelçilikleriň öňüni almak arkaly dezinfeksiýa meýdanyna baryp biler we 360 ​​° bökdençsiz dezinfeksiýa edip biler.Görkezilen meýdany netijeli dezinfeksiýa etmek üçin ykjam telefon / planşet bilen uzakdan dolandyrmak bilen utgaşýar.

Akylly atomizasiýa dezinfeksiýa roboty Aýratyn surat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ultrasoniki atomlaşdyrylan dezinfeksiýa, 360 ° bökdençsiz dezinfeksiýa

Bu özbaşdak dezinfeksiýa roboty, 7 gün dowam etjek täsir üçin obýektiň ýüzüne birikdirilen bakteriýalary we wiruslary hereketsizleşdirip biler. Size howpsuz we amatly gurşaw beriň.

Ultrasoniki atomlaşdyrylan dezinfeksiýa, 360 ° bökdençsiz dezinfeksiýa

Programma ssenarileri

  • Myhmanhanalar
  • Keselhana
  • Ofis binalary
  • Superstore
  • Aeroport
Myhmanhanalar
Keselhana
Ofis binalary
Superstore
Keselhana
Ofis binalary
Superstore
Aeroport
Ofis binalary
Superstore
Aeroport
Myhmanhanalar
Superstore
Aeroport
Myhmanhanalar
Keselhana
Aeroport
Superstore
Ofis binalary
Myhmanhanalar

Tehniki spesifikasiýa

Ölçegleri

507 × 507 × 1293

Agram

43.6kg

Hereket tizligi

0.3m / s

Positionerleşiş takyklygy

±5 sm

Sürüji kanalyň giňligi

800mm

Bahalandyrma ukyplylygy

5°

Päsgelçilikden geçmek ukyby

1 sm

Işleýän sese

50dB

Akylly awtomatiki dezinfeksiýa roboty

Iň pes öwrüm radiusy

0

Ekrana degiň

10.1 dýuým sygymly ekran, 1280 * 800

Aragatnaşyk usuly

Wi-Fi

Batareýa

24 V / 30 Ah litiý batareýasy

Garaşma wagty

27 sag

Çydamlylyk

5 sag

Zarýad beriş wagty

5 ~ 6 sag


Akylly atomizasiýa dezinfeksiýa roboty

Ofis binasy
Ofis binasy
Sergi
Akylly awtomatiki dezinfeksiýa roboty

Akylly awtomatiki dezinfeksiýa roboty

Täjirçilik pollaryny arassalamagyň geljegini başdan geçirmäge taýynmy ýa-da ALLYBOT-C2-iň has akylly iş manysyny öwrenmek isleseňiz, siziň bilen gürleşmek isleýäris.

bilen habarlaşyň