Wideo görüň
hakda

Zehin.Ally tehnologiýa

2015-nji ýylda döredilen Şençzhenen Intelligence.Ally Technology Co., Ltd. (mundan beýläk: Intelligence.Ally Technology) robot gözleg we ösüş, dizaýn we önümçilik, şeýle hem robot hyzmat çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa birnäçe datçigiň birleşmeginiň, emeli intellektiň we akylly nawigasiýanyň gözleg ugurlaryna ygrarly.Halkaralaşma derejesindäki ýokary tehnologiýaly gözleg we gözleg topary, ykjam robot programma üpjünçiligi we enjamlar üçin özbaşdak işlenip düzülen dolandyryş tehnologiýasy we oýlap tapyş üçin 20-den gowrak patent we programma üpjünçiliginiň 30 awtorlyk hukugy bar.Esasy önümlerimiz, robotlary arassalamak, robotlary dezinfeksiýa etmek, iýmit getirýän robotlar ýaly täjirçilik hyzmat robotlaryny öz içine alýar.Şeýle hem, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin guýrukly täjirçilik hyzmat robotlaryny we gözleg we ösüşden önümçilige çenli birnäçe hyzmatlary hödürleýäris.Häzirki wagtda “Intelligence.Ally Technology” energiýa, ulag, lukmançylyk bejergisi we gozgalmaýan emläk ýaly köp sanly ssenariýany öz içine alýan köp sanly robot çözgütleri bilen üpjün etdi.Akylly robot önümlerimiz, ýurtdaky we daşary ýurtdaky bazar paýy, meşhurlygy we abraýy boýunça pudakda birinji orunda durýar.

Ösüş ýoly

 • Şençzhenen Intelligence.Ally Technology Co., Ltd. döredildi

  Şençzhenen Intelligence.Ally Technology Co., Ltd. döredildi

  2015
  • Maý aýynda Şençzhenen Intelligence.Ally Technology Co., Ltd. döredildi
 • Birinji nesil nawigasiýa gözegçisi üçin gözleg we gözleg taslamasy başlandy

  Birinji nesil nawigasiýa gözegçisi üçin gözleg we gözleg taslamasy başlandy

  2017
  • Birinji nesil nawigasiýa gözegçisi üçin gözleg we gözleg taslamasy başlandy
  • Aprel aýynda Şençzheneniň Ylym we Tehnologiýa innowasiýa komitetiniň maksatly innowasiýa we telekeçilik subsidiýasy alyndy
 • Milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy alyndy

  Milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy alyndy

  2018
  • Akylly seýilgäh ulaglary işlenip düzüldi we ilkinji akylly sürüjisiz ulag getirildi
  • Noýabr aýynda milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy alyndy
 • Ikinji nesil-nawigasiýa-gözegçilik ediji-girizildi

  Ikinji nesil-nawigasiýa-gözegçilik ediji-girizildi

  2019
  • Ikinji nesil nawigasiýa gözegçisi girizildi;we birnäçe amaly robotlar tamamlandy
  • Maý aýynda 11-nji halkara ykjam ölçeg konferensiýasynyň ajaýyp önümi üçin altyn baýrak berildi
  • Noýabr aýynda “Tehnologiýa pioner kompaniýasy” ady 2019-njy ýylyň tehnologiýa senagaty sammiti bilen sylaglandy
  • Dekabr aýynda ISO9000 halkara standart şahadatnamasy alyndy
 • AIEC Smart Ykdysadyýet bäsleşiginiň birinji baýragy gowşuryldy

  AIEC Smart Ykdysadyýet bäsleşiginiň birinji baýragy gowşuryldy

  2020
  • Senagat köpçülikleýin önümçilik maksatnamasy, 100 million dollardan gowrak satuwy we 500-den gowrak robot işlemegini gazanyp, milli mahabat meýilnamasy bilen bilelikde başlandy.
  • Dekabr aýynda AIEC Smart Ykdysadyýet bäsleşiginiň birinji baýragy gowşuryldy
 • Esasan 10 million maýa goýuldy

  Esasan 10 million maýa goýuldy

  2021
  • 10 million dollarlyk maliýeleşdiriş, esasan, Jian Hua gaznasy we Şençzhenen karz kepillendiriş topary tarapyndan maýa goýuldy, ondan soň Lasa Çuýuan we Şençzhenen şäheri Şinengtong paýdarlar maýa goýum merkezi
 • 40-dan gowrak şäher meýdanyny öz içine alýar

  40-dan gowrak şäher meýdanyny öz içine alýar

  2022
  • Şençzhenen, Hytaý merkezi hökmünde 40-dan gowrak şäher ýerini öz içine alýan global paýlaýyş ulgamymyz bar

Hünär derejesi

 • Hormat 1

  Hormat 1

  Nawigasiýa üçin ajaýyp goşant baýragy
 • Hormat 2

  Hormat 2

  Kuwwatly robot üçin hünär hyzmatdaşlygy bölümi
 • Hormat 3

  Hormat 3

  Ykdysady synçynyň abraýy
 • Hormat 4

  Hormat 4

  AI ykdysadyýeti üçin ilkinji baýrak
 • Hormat 5

  Hormat 5

  Gözleg we çekmek üçin hormat
 • Hormat 6

  Hormat 6

  Andokary we täze tehnologiýa kärhanalary
 • Hormat 7

  Hormat 7

  Ajaýyp önüm üpjün ediji
 • Hormat 8

  Hormat 8

  Geomatika pudagynda iň işjeň kärhana
 • Hormat 9

  Hormat 9

  Geomatika pudagynda iň işjeň kärhana
 • Hormat 10

  Hormat 10

  täze we üýtgeşik önüm öndürýän ýöriteleşdirilen we çylşyrymly kärhanalar