page_banner

แอปพลิเคชัน

Shenzhen Intelligence.Ally Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Intelligence.Ally Technology) ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ การออกแบบ และการผลิต ตลอดจนการจัดหาโซลูชั่นบริการหุ่นยนต์บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยด้านฟิวชั่นเซนเซอร์หลายตัว ปัญญาประดิษฐ์ และการนำทางอัจฉริยะเรามีทีม R&D ที่มีเทคโนโลยีสูงในระดับสากล เทคโนโลยีการควบคุมแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นเองสำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และสิทธิบัตรมากกว่า 20 รายการสำหรับการประดิษฐ์และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 30 รายการ