паге_баннер

Апликације

Профил пројекта: Подстаница

Регија инспекције

220КВ и 110КВ регион алтернације

Област инспекције

Око 30.000 м2

Тачке задатка инспекције

Око 4.800

Време инспекције пуне покривености

Око 3-4 дана

Робот за инспекцију је способан за очитавање бројила, детекцију инфрацрвене температуре, инспекцију изгледа опреме и идентификацију локације.Обезбеђено је светло које олакшава ноћну инспекцију,4-6 путаефикасније од ручног прегледа.Штавише, може истовремено да заврши снимање података, анализу и алармирање.

Након пуштања у употребу, робот може да спроводи рутинску инспекцију и ноћну инспекцију сваког дана по потреби и најмање четири свеобуһватне инспекције месечно.Након сваке инспекције, робот ће се аутоматски вратити у просторију за пуњење ради пуњења.

Ефекат инспекције

оптерећење ручном инспекцијом је смањен за 90%,иинспекцијски метар стопа препознавањаистопу инфрацрвеног препознавањаһитвише од90% и98%редом.

Ефекат имплементације

Интелигентни робот за инспекцију

Време поста: 20.12.2021