page_banner

ربات ضد عفونی کننده

  • ربات بازرسی گشت هوشمند

    ربات بازرسی گشت هوشمند

    مجهز به یک ماژول کنترل مستقل برای برنامه ریزی مسیر خودکار، ربات گشت هوشمند می تواند در مکان های تعیین شده در فواصل زمانی منظم گشت زنی کند و ضبط ها را در ابزارها و مناطق تعیین شده بخواند.این امکان بازرسی و گشت زنی مشترک و هوشمند چند رباتی و همچنین نظارت بدون سرنشین از راه دور را برای کمک به تصمیم گیری در صحنه های صنعتی مانند برق، نفت و پتروشیمی، امور آب و پارک فراهم می کند.